Aktuality

Každá významná turistická destinace v České republice i v zahraničí nabízí svým návštěvníkům řadu výhod, které mohou čerpat pomocí tzv. bonusové karty. Na Jesenicku podobná služba dlouhodobě chyběla. Od letošní hlavní turistické sezony by mělo být vše jinak, již od začátku června 2015 se mohou turisté těšit z nové slevové karty - JESENIKY RegionCard. O to příjemnější je, že iniciativa vzniku karty vzešla od samotných podnikatelů.

Mikroregion Jesenicko se rozhodl podpořit kartu JESENÍKY RegionCard a stal se tak zároveň jedním z hlavních partnerů bonusové karty.

Mikroregionu Jesenicko se podařilo získat dotaci z OP Životní prostředí, výzva č. 52, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt pod názvem "Zavedení separace biologických odpadů v Mikroregionu Jesenicko".

Mikroregion Jesenicko v červnu 2014 podal žádost do ROP Střední Morava, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, pod názvem "Aktivní Jesenicko".

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014

neděle 13.7.2014

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014  - text bude doplněn

Mikroregion Jesenicko pořádá projekt pod názvem „Česko-polské cyklistické dny“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“

Mikroregion Jesenicko dne 10.3.2009 podal projektovou žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd - přeshraniční spolupráce. Česko-polský projekt s názvem "Kdo si hraje, ten se baví" je netradiční formou propagace Mikroregionu Jesenicko, která upoutá svou jedinečností, interaktivitou i způsobem provedení. Bude určena převážně pro naše polské sousedy, kteří Mikroregionu Jesenicko využívají jen zčásti.

«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»


Tyto webové stránky jsou spolufinancovány z prostředků EU prostřednictvím grantového schématu Olomouckého kraje, programu SROP.