Aktuality

Mikroregionu Jesenicko se podařilo získat dotaci z OP Životní prostředí, výzva č. 52, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt pod názvem "Zavedení separace biologických odpadů v Mikroregionu Jesenicko".

Termíny jednání Správní rady MRJ na rok 2014

neděle 13.7.2014
  •    7.8.2014    Lipová-lázně (termín bude upřesněn)

  •  26.8.2014    Bělá pod Pradědem
  •  30.9.2014    Česká Ves
  • 21.10.2014   Ostružná
  • 25.11.2014   Jeseník

 Správní rada MRJ se koná od 9:00 hod., vždy poslední úterý v měsíci, pokud nedojde ke změně termínu

Mikroregion Jesenicko v červnu 2014 podal žádost do ROP Střední Morava, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, pod názvem "Aktivní Jesenicko".

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014

neděle 13.7.2014

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014  - text bude doplněn

Mikroregion Jesenicko pořádá projekt pod názvem „Česko-polské cyklistické dny“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“

Mikroregion Jesenicko dne 10.3.2009 podal projektovou žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd - přeshraniční spolupráce. Česko-polský projekt s názvem "Kdo si hraje, ten se baví" je netradiční formou propagace Mikroregionu Jesenicko, která upoutá svou jedinečností, interaktivitou i způsobem provedení. Bude určena převážně pro naše polské sousedy, kteří Mikroregionu Jesenicko využívají jen zčásti.

«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»


Tyto webové stránky jsou spolufinancovány z prostředků EU prostřednictvím grantového schématu Olomouckého kraje, programu SROP.