Aktuality

Mikroregion Jesenicko pořádá projekt pod názvem „Česko-polské cyklistické dny“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice“

Mikroregion Jesenicko dne 10.3.2009 podal projektovou žádost do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd - přeshraniční spolupráce. Česko-polský projekt s názvem "Kdo si hraje, ten se baví" je netradiční formou propagace Mikroregionu Jesenicko, která upoutá svou jedinečností, interaktivitou i způsobem provedení. Bude určena převážně pro naše polské sousedy, kteří Mikroregionu Jesenicko využívají jen zčásti.

Na konci ledna 2009 bylo členským obcím Mikroregionu Jesenicko předáno rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. V následujících měsících tak dojde k realizaci projektu s názvem "Jeďte s dětmi na piknik" v předpokládané výši 2.346.000 Kč.

PF 2009

čtvrtek 8.1.2009

Dne 25. listopadu 2008 byla podaná žádost do Fondu Mikroprojektů s názvem "Jezera za hory, hory za jezera" doporučena Euroregionálním řídícím výborem k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 19.370 EUR. Projekt, jehož cílem je vzájemné sbližování dětí z Mikroregionu Jesenicko a Powiatu Nyského netradiční zážitkovou formou, bude realizován v letech 2009 - 2010. Vytvoření nové sportovní tradice - lyžařských a jachtařských výměnných pobytů po obou stranách hranice - tak prozatím nic nestojí v cestě.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity, ve spolupráci se svým zahraničním partnerem – společností CIMA Oesterreich GmbH, která je uznávanou poradenskou firmou v oblasti regionálního rozvoje – zorganizovala studijní cestu do regionu Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko. Této cesty se zúčastnilo celkem pět zástupců Jesenického regionu, Mikroregion Jesenicko pak zastupoval Ing. Lubomír Žmolík.

«ZačátekPředchozí12345DalšíKonec»


Tyto webové stránky jsou spolufinancovány z prostředků EU prostřednictvím grantového schématu Olomouckého kraje, programu SROP.