Aktuality

Naučná stezka Schroth - Priessnitz

čtvrtek 21.1.2016

Mikroregion Jesenicko je příjemcem dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Konkrétně se jedná o akci "Naučná stezka Schroth - Priessnitz".

 

Jesenicko se postupně stává skutečně neopomenutelným centrem milovníků horských kol a adrenalinu. Důkazem jsou nově vybudované stezky v obci Lipová-lázně, pouze šestnáct kilometrů od vyhlášených Rychlebských stezek v Černé Vodě. Celkem osm kilometrů terénních vln a skoků v členitém terénu, v lese i na loukách si můžete vyzkoušet ještě teď na podzim.

Každá významná turistická destinace v České republice i v zahraničí nabízí svým návštěvníkům řadu výhod, které mohou čerpat pomocí tzv. bonusové karty. Na Jesenicku podobná služba dlouhodobě chyběla. Od letošní hlavní turistické sezony by mělo být vše jinak, již od začátku června 2015 se mohou turisté těšit z nové slevové karty - JESENIKY RegionCard. O to příjemnější je, že iniciativa vzniku karty vzešla od samotných podnikatelů.

Mikroregion Jesenicko se rozhodl podpořit kartu JESENÍKY RegionCard a stal se tak zároveň jedním z hlavních partnerů bonusové karty.

Mikroregionu Jesenicko se podařilo získat dotaci z OP Životní prostředí, výzva č. 52, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, na projekt pod názvem "Zavedení separace biologických odpadů v Mikroregionu Jesenicko".

Mikroregion Jesenicko v červnu 2014 podal žádost do ROP Střední Morava, Prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, pod názvem "Aktivní Jesenicko".

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014

neděle 13.7.2014

Studijní cesta zástupců MRJ do Rakouska 11.-13.6.2014  - text bude doplněn

«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»


Tyto webové stránky jsou spolufinancovány z prostředků EU prostřednictvím grantového schématu Olomouckého kraje, programu SROP.